Historia - 2005

Rok 2005 / 2006 był ogłoszony rokiem polsko – niemieckim i my braliśmy udział w uświetnieniu tych uroczystości z tym związanych. W berlińskim skansenie w Dueppel odbywał się festyn archeologiczny zorganizowany na wzór biskupińskiego i nieomal przez Muzeum w Biskupinie, a my pływaliśmy po wodach berlińskich i reklamowaliśmy odbywającą się imprezę.

Henryk Wolski