Ekspedycja Viking

Przebieg

Trasa

Galeria

Ekspedycja "Wiking"

Historycznie datowana era Wikingów trwała od końca VIII do polowy XI wieku. Co pozostało z tych czasów, czy tylko sagi?
Yves Cohat w swej książce "Wikingowie” pisze: "To, co pozostało jest niepełną i zafałszowaną legendą. W ludzkiej pamięci pozostali tylko krwawi wojownicy morscy; obrazy krwawych pogańskich barbarzyńców. Świat zapomniał w krótkim czasie, co Wikingom zawdzięcza: Zasiedlenie licznych wysp jak Wyspy Owcze, Szetlandy, czy tez Islandia; powstanie zupełnie nowych tworów państwowych jak Księstwo Normandzkie, czy Ruś Kijowska, które to miały duży wpływ na historie Europy, a także odkrycie nowych dróg handlowych i utworzenie ich centrów takich jak Smoleńsk czy Nowogród."
Wydawać by się mogło, ze wszystkie szlaki Wikingów zostały już zbadane. Były wyprawy na Islandię , Grenlandię, do Ameryki. Ironią historii jest chyba to, że dopiero bardzo niedawno przepłynięto niektórymi drogami, którymi Wikingowie podążali z Morza Bałtyckiego do Czarnego.
Historycy wymieniają cztery główne szlaki z Bałtyku do legendarnego Bizancjum:

  • przez Wołgę
  • przez rzeki Wołchow i Łowat do Dniepru (jez. Ładoga – Nowogród Kijów)
  • przez Dźwinę do Dniepru (Ryga - Kijów)
  • przez Wisłę, San do Dniestru

Droga przez Wołgę jest aktualnie normalnym szlakiem towarowo - pasażerskim, po którym pływają statki klasy Wołgobałt.
Trasą z Rygi do Odessy przez Kijów - Dniepr, przepłynęliśmy pneumatyczną łodzią motorowa Viking w 1994 roku.
Szlakiem z jeziora Ładoga przez Nowogród i Kijów przepłynęli Szwedzi w latach 1995, 96

Do zbadania pozostała jedynie trasa Wisłą, Sanem, przewloką do Dniestru i dalej do Morza Czarnego. Właśnie tą trasą zamierzamy przepłynąć w 2006 roku „Weletem”.
Wyprawa ma ruszyć wiosną 2006 r. Trasa wiedzie z Gdańska przez Elbląg i okoliczny Janów Pomorski gdzie odkryto legendarną osadę pruską i punkt handlowy Wikingów Truso, Malbork, Toruń, Warszawę, Kazimierz, że wymienimy tylko kilka ważniejszych punktów po drodze. W okolicy Przemyśla następuje przewłoka (około 60 km) do Dniestru i dalej przez Ukrainę, Mołdowę i Republikę Zadniestrowie i znowu Ukrainę aż do Morza Czarnego. Stąd już droga otwarta wzdłuż wybrzeża rumuńskiego i bułgarskiego do Istambułu dawnego Bizancjum zwanego przez Wikingów Miklagard.
Wybrany szlak jest trasą wędrówki Gotów w III wieku, trasą Wikingów i kupców słowiańskich z okresu średniowiecza, a także szlakiem oręża polskiego z czasów "Ogniem i mieczem". Część szlaku pokrywa się ze słynnym lądowo – wodnym szlakiem bursztynowym. Celem wyprawy jest spopularyzowanie tego jakże historycznego, a tak mało znanego szlaku – ostatniego „nie przejechanego” współcześnie szlaku Waregów. Tak nazywano Wikingów pochodzących z terenów współczesnej Szwecji.
W skład załogi wchodzą polscy i niemieccy miłośnicy „Weleta” i średniowiecznych szlaków.

Dziekujemy naszym sponsorom za wsparcie wyprawy: "Wikinger Reisen", "Vaude"