Trasa

WYPRAWA WIKING 2006 –TRASA PODRÓŻY
Oficjalne rozpoczęcie wyprawy Wiking 2006 odbędzie się 8 maja 2006 roku w Gdańsku.

Kolejnym krokiem będzie już prawdziwa żegluga. Z Motlawy trzeba przedostac sie do portow nad na Zalewem Wiślanym:
10. 05. 2006 r. Elbląg;

Rzeką Nogat:
12. 05. 2006 r. Malbork.

Potem Wisłą:
14. 05. 2006 r. Gniew;
16. 05. 2006 r. Grudziądz;
18. 05. 2006 r. Bydgoszcz;
19. 05. 2006 r. Toruń;
20. 05. 2006 r. Włocławek;
21. 05. 2006 r. Płock;
aż 23. 05. 2006 r. Welet dotrze do Warszawy.

Po wizycie w Warszawie dalsza droga będzie wiodła następująco:
26. 05. 2006 r. Puławy
26. 05. 2006 r. Kazimierz

aż do rzeki San, a następnie w górę jej biegu:
01 i 02. 06. 2006 r. Jarosław
i jako ostatnie duże miasto w Polsce
04. 06. 2006 r. Przemyśl

Tutaj zaczyna się przewłoka, czyli przeprawa lądem (około 60 km) do Dniestru i dalej przez Ukrainę, Mołdowę i Republikę Zadniestrowie i znowu Ukrainę aż do Morza Czarnego. Stąd już droga otwarta wzdłuż wybrzeża rumuńskiego i bułgarskiego do Istambułu dawnego Bizancjum zwanego przez Wikingów Miklagard.